fbpx

Disclaimer

Hoewel bij het ontwikkelen en onderhouden van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd niet meer juist is. Webbouwers.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van alle activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie zoals verstrekt op deze website. Aan de inhoud van deze website kan geen verplichting van Webbouwers.com worden ontleend, met uitzondering van die gevallen waarbij een schriftelijke overeenkomst is opgemaakt.

Bronnen van derden

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden onderhouden, waarop Webbouwers.com geen invloed kan uitoefenen. Webbouwers.com draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van deze informatiebronnen.

Auteursrecht

Het auteursrecht van alle op deze website aanwezige content berust bij Webbouwers.com, tenzij nadrukkelijk anders vermeld door middel van bijvoorbeeld bronverwijzingen. Niets uit de applicaties, teksten of grafische voorstellingen van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Webbouwers.com.

Merkbescherming

Webbouwers.com, het Webbouwers.com logo zijn gedeponeerde (beeld)merken van Webbouwers.com.

Algemene Voorwaarden

Webbouwers.com is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 58403671. Op de dienstverlening van Webbouwers.com zijn de Algemene Voorwaarden van Webbouwers.com van toepassing. Deze voorwaarden zijn in te zien en te downloaden van www.webbouwers.com/voorwaarden of worden op aanvraag kosteloos toegezonden.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.