Disclaimer

Hoewel bij het ontwikkelen en onderhouden van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd niet meer juist is. Webbouwers.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van alle activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie zoals verstrekt op deze website. Aan de inhoud van deze website kan geen verplichting van Webbouwers.com worden ontleend, met uitzondering van die gevallen waarbij een schriftelijke overeenkomst is opgemaakt.

Bronnen van derden

Certain references in this website lead to information sources maintained by third parties, over which Webbouwers.com has no influence. Webbouwers.com assumes no responsibility for the accuracy or any other aspect of these information sources.

Auteursrecht

The copyright of all content on this website belongs to Webbouwers.com, unless expressly stated otherwise, for example through source references. Nothing from the applications, texts or graphics of this website may be reproduced and/or made public by printing, photocopying, faxing, retyping, storage in an automated database or otherwise which applies to the entire or partial processing, without express written permission prior permission from Webbouwers.com.

Merkbescherming

Webbouwers.com, the Webbouwers.com logo are registered trademarks of Webbouwers.com.

Algemene Voorwaarden

Webbouwers.com is registered in the trade register of the Chamber of Commerce under registration number 58403671. The General Terms and Conditions of Webbouwers.com apply to the services provided by Webbouwers.com. These conditions can be viewed and downloaded from www.webbouwers.com/voorwaarden or will be sent free of charge upon request.

Other

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.